BANGA

Architektai:
Adomas Šablevičius, Eglė Buikaitė, Eglė Žemaitytė, Gintas Vieversys, Gina Vieversytė, Polina Kalugina, Vaidotas Paliulionis

Metai:
Projektavimas 2022

Plotas:
Bendras teritorijos sklypo plotas: 1.5264 ha

Vieta:
Šiaurinė Danės upės krantinė, Klaipėda

Tipas:
Konkursinis projektas
Šiaurės rago krantinės konkursas – II vieta

Apie projektą:
Šiaurės rago skveras yra apjungianti aplinkines viešąsias erdves urbanistinė aiškiai išreikšta ašis. Tai visakryptė tranzitinė daugiafunkcinė erdvė – ryšys su vandeniu, su Neringa, su delfinariumu, su išvykstančiais ir grįžtančiais laivais. Tai ryšys su Klaipėdos miestu, piliaviete, Atgimimo, Karlskronos bei Teatro aikštėmis, bastionų kompleksu, Danės skveru, kruizinių laivų terminalu, būsimu Memelio miesteliu, jachtklubu.
Tai istorinę vertę išlaikanti vieta su stipriu uosto charakteriu. Formuojama urbanistinė viešosios erdvės ašis turi aiškų istorinį pagrindą – sąsają su istorinio užstatymo riba. Ši ašis įprasmina naują kultūrinę ribą tarp Pilies tilto ir Kuršių marių, tarp Senamiesčio ir Naujamiesčio.

Tvarkant teritoriją formuojamas stiprus Šiaurės Rago vietos identiteto įvaizdžio charakteris. Pasirinktas tvarkomos teritorijos įvaizdžio idėjos motyvas –„banga“. Šis motyvas tampa vietos kraštovaizdžio skiriamuoju urbanistiniu bruožu ir ašimi tarp Pilies g. ir Kuršių marių. „Bangos“ motyvas šiame projekte suprantamas, kaip gerbūvio kylantis ir besileidžiantis „žemės“ elementas, kuriam suteikiamas kūnas-forma ir funkcija. Pasirinkta gerbūvio formavimo urbanistinė forma kontrastuoja ir kartu išryškina unikalią Klaipėdos istorinės dalies (Senamiesčio) planinę erdvinę struktūrą.
Pakilimų ir nusileidimų dažnis derinamas su anksčiau suprojektuoto Memelio miesto funkcinias ryšiais, sukuriami tiesioginiai ryšiai tarp naujai projektuojamo Šiaurės Rago skvero ir Memelio miesto. Urbanistinė „bangos“ struktūra sukuria saugią ribą tarp ramaus Memelio gyvenimo ir aktyvaus pėsčiųjų tako, tačiau tuo pačiu išsaugomi ir vizualiniai ryšiai su istorine miesto dalimi ir Danės upe.